Tekoči obračun

Tekoči obračun z možnostjo podanosti zneska v brutu ali netu

Vrsta zneska:

Bruto
Neto

Znesek:

Znesek bonitet:

Stroški prevoza in prehrane:

 

Upoštevanje dodatne splošne davčne olajšave

Tiskana verzija Na vrh

Podjemna pogodba

Obračun pogodbenega dela

Bruto znesek:

 
Oseba je zavarovana po 18. členu ZPIZ-2

Tiskana verzija Na vrh

Avtorski honorar

Obračun avtorskega honorarja

Bruto znesek:

 
Oseba je zavarovana po 18. členu ZPIZ-2

Tiskana verzija Na vrh

Vpliv bonitete na neto plačo

Izračun vpliva bonitete na neto plačo in celoten strošek delodajalca (bruto II)

Bruto plača:

Višina bonitete:

Davčne olajšave:

Tiskana verzija Na vrh

Boniteta za službeno vozilo

Izračun bonitete za uporabo službenega vozila v zasebne namene

Nabavna vrednost vozila:

Datum nabave vozila:

Datum začetka uporabe vozila v službene namene:

 
Plačnik goriva za zasebne vožnje je podjetje

Tiskana verzija Na vrh

Delovna doba

Izračun skupne delovne dobe z možnostjo dodatka za minulo delo

Zaposlitev od:

   do

Vnesena obdobja zaposlitve

 
 
Izračun dodatka za minulo delo

Odstotek dodatka za dopolnjeno leto delovne dobe:

Tiskana verzija Na vrh