Plače

Najpomembnejši podatki za obračun plač

Ostalo

Dodatne informacije

Mesečni podatki

Najpomembnejši mesečni podatki za obračun plač na enem mestu za izbrani mesec in leto

Obračunski mesec in leto:

Podrobnosti Tiskana verzija Na vrh

Obračunski koledar

Izračun delovnih ur glede na različne tedenske delovnike

Število ur za delovni teden:

Leto:

Tiskana verzija Na vrh

Davki in prispevki

Popoln pregled vseh dajatev ter prispevkov v zvezi z obračunom plač

Vrsta obdelave:

Tiskana verzija Na vrh

Davčne olajšave

Pregled davčnih olajšav, ki se upoštevajo pri obračunu plač

Olajšave za leto:

Tiskana verzija Na vrh

Objave v Uradnem listu

Pregled objav zakonov in drugih podzakonskih aktov, ki so povezani z obračunom plač

Tip objave:

Letnik Uradnega lista:

Tiskana verzija Na vrh

Kolektivne pogodbe

Pregled plač po kolektivnih pogodbah

Kolektivna pogodba:

Tiskana verzija Na vrh