OBRAČUN PLAČ NA ZAHTEVO (SaaS)

Kaj je OPZ (Obračun Plač na Zahtevo)


Obračun plač na zahtevo je storitev. V bistvu je to uporaba programske opreme za obračun plač. Namesto nakupa programske opreme podjetje kupi oziroma plača njeno uporabo (način plačila je opisan v nadaljevanju). Ta koncept ima za naročnike vrsto prednosti pred dejanskim lastništvom programske opreme (gl. spodaj). Koncept je plod naših dolgoletnih izkušenj in razvoja tehnologije, ki omogoča hitro, poceni in dostopno možnost uporabe širokopasovnih povezav.


Računalništvo v oblaku - desetletja stara tehnologija?


Moderno se danes ta koncept imenuje računalništvo v oblaku (Cluod computing). V bistvu gre za desetletja prisotno tehnologijo klient/strežnik (client/server ali C/S). Računalništvo v oblaku ni čisto nič drugega - razlika je samo v tem, da je danes to poceni in dostopno praktično vsakemu. Včasih pa je bilo to dostopno le peščici najbogatejših globalnih korporacij zaradi izjemno dragih ustrezno hitrih povezav med računalniki/strežniki na oddaljenih lokacijah.


Naša predvidevanja so bila pravilna


Na podlagi naših izkušenj s prodajo programske opreme in pravilnega predvidevanja razvoja hitrosti in cen spletnih povezav smo že leta 2005 sprejeli odločitev, da je potrebno koncept prodaje programske opreme nadomestiti s storitvijo uporabe, ki bo za naročnike prijazna in stroškovno ugodna. Leta 2009 smo izdali prvo generacijo našega sistema KADIS. Naš prvi naročnik storitve OPZ (Papirnica Vevče d.o.o.) je z nami še danes in so s storitvijo izjemno zadovoljni. V nekaj mesecih smo tudi vse uporabnike našega programa preselili na storitev OPZ, ki se je izkazala za zadetek v polno. Da so bila naša predvidevanja pravilna, potrjuje širok razmah mobilnih tehnologij (tako naprave, kot storitve) in selitev klasične programske opreme velikih korporacij v t.i. oblak (npr. zbirka Office podjetja Microsoft).

Lastništvo programa proti SaaS


SaaS (Software as a Sevice) ali programska oprema kot storitev ima v primerjavi z lastništvom programske opreme veliko prednosti (nižji skupni stroški, hitrejše in bolj učinkovito odpravljanje morebitnih težav, dostop do znanja in izkušenj izvajalca, ipd.). Z nakupom specializirane programske opreme, kot je npr. program za obračun plač, podjetje pravzaprav ni dobilo nobene vrednosti. Nujno potrebuje še poglobljeno znanje uporabe in upravljanja vseh nastavitev ter tehnično in vsebinsko vzdrževanje. V našem primeru storitve obračuna plač na zahtevo z učinkovito delitvijo dela med naročnikom in izvajalcem uspešno odpravljamo vse prej omenjene slabosti. Dejstvo, da smo sami največji uporabniki te storitve (naš oddelek za storitev zunanjega izvajanja obračuna plač) zagotavlja, da se naša programska oprema neprestano izboljšuje, sledi razvoju tehnologije in je pravočasno usklajena z zakonskimi spremembami.

Trendi in napovedi nesporno nakazujejo na to, da bo lastništvo programske opreme (katerekoli) dolgoročno postalo prevelik strošek za podjetja. Skupaj z zahtevnejšo strojno opremo (strežniki, podatkovni centri, ipd.) se bo počasi vse preselilo v storitve.


Kratek primerjalni pregled

Postavka Lastništvo Storitev
Nakup (investicija)
Strojna oprema (investicija)  1
Profesionalna baza podatkov (licence)
Varovanje in hramba podatkov
Vzdrževanje (stroški)
Izobraževanje  2
Rezervni človeški viri3
Svetovanje  4  5

1 V primeru storitve obračuna plač so zahteve po strojni opremi minimalne. Zadostujejo običajno osebni računalniki zaposlenih, saj se na naročnikovi strani izvaja zgolj odjemalni program.

2 Potreba po izobraževanju uporabnikov je v primeru storitve obračuna plač na zahtevo bistveno manjša, ker izvajalec skrbi za zahtevnejše nastavitve in parametre celotnega sistema.

3 Ker je prehod na zunanje izvajanje obračuna plač izvedljiv praktično takoj in brez dodatnih stroškov, to predstavlja učinkovito rešitev za primer nepredvidenih okoliščin.

4 Razvijalci programske opreme običajno nimajo znanja in izkušenj za svetovanje. V našem primeru imamo tudi storitveni oddelek z vsemi potrebnimi znanji in izkušnjami.

5 Dostop do znanja in izkušenj je delno vključen v ceno storitve.

Vas zanima? pošljite povpraševanje!

Povpraševanje

Obračun plač v ERP

Programska oprema za obračun plač kot del ERP sistema


Mnoga podjetja sama izvajajo obračun plač in imajo pogosto programsko podporo v ERP sistemu (Enterprise Resource Planing ali poslovno-informacijski sistem). Ne glede na to, ali gre za lokalni (slovenski) poslovno-informacijski sistem, ali pa za globalno rešitev, je obračun plač zgolj del večjega sistema. Temu primerna je tudi pozornost razvijalcev, ki jo posvečajo obračunu plač in končna kvaliteta programske rešitve.

V primeru globalnih rešitev (SAP, Navision ipd.) je obračun plač vedno razvit s strani lokalnih razvijalcev, saj globalna rešitev za to področje ne obstaja. Take rešitve omogočajo prilagajanje spremembam (zakonodaja, zahteve naročnika) zgolj s programiranjem, ker nimajo širokih možnosti nastavitev. Posledica so dokaj visoki stroški vzdrževanja in prilagajanja sistema. Na splošno se kvaliteta in cena razvoja ter vzdrževanja takih rešitev ne more primerjati z rešitvami, ki so specializirane.

Naš koncept OPZ

Koncept obračuna plač na zahtevo in njegove prednosti


Storitev obračuna plač na zahtevo temelji na učinkoviti delitvi dela med naročnikom in izvajalcem. Naročnik oziroma uporabniki izvajajo operativna dela v procesu obračuna plač (vnos/uvoz podatkov, izvajanje obdelav, priprava poročil, plačilnih nalogov, temeljnice ipd.), izvajalec pa skrbi za nastavitve, parametre in tehnično plat sistema vključno z varovanjem podatkov. Delitev dela nazorno prikazuje spodnja tabela.


Naročnik

 • Vnos podatkov
 • Vzdrževanje podatkov
 • Izvajanje obdelav
 • Priprava poročil in dokumentov
 • Priprava plačilnih nalogov
 • Priprava temeljnice
 • Arhiviranje obdelav
 • Odgovornost za podatke

Izvajalec

 • Vzpostavitev in vzdrževanje uporabnikov in njihovih pooblastil
 • Vzpostavitev in vzdrževanje parametrov
 • Tehnična in vsebinska podpora
 • Vzdrževanje programa (spremembe zakonodaje)
 • Varovanje podatkov
 • Odgovornost za delovanje programa

Ideja o delitvi dela je plod izkušenj s prodajo programske opreme. Spremembe v samih nastavitvah (plačni sistemi, zakonske spremembe ipd.) so relativno redke in se pojavljajo v ciklih. Uporabniki so običajno imeli probleme s tem in je bila vedno potrebna komunikacija ter pomoč. S tem, ko smo skrb za nastavitve prevzeli mi, problemov ni bilo več. Naročniki so spremembo sprejeli z odobravanjem, saj jih zanima zgolj čim bolj gospodarno, torej čim hitreje in ceneje, izvajanje obračuna plač. Naš odzivni čas za izvedbo storitvenih zahtevkov (spremembe nastavitev) je krajši od 2 ur - to lahko naročnikom zagotavljamo tudi zaradi kvalitete programske opreme, saj se praktično ne ukvarjamo z reševanjem napak ali tehničnih problemov.

Stroški in način plačila storitve OPZ


Plačevanje storitve obračuna plač na zahtevo je podobno, kot pri zunanjem izvajanju. Cena je opredeljena kot strošek enega plačilnega lista. Seveda se pri obračunu stroškov upoštevajo zgolj dejanski plačilni listi, torej tisti, na podlagi katerih je bilo izvedeno izplačilo plače. Tako ima naročnik neomejene možnosti izvajanja testnih izračunov in morebitnih simulacij brez dodatnih stroškov. Opisani način, kot že omenjeno, pomeni, da ni nobenih stroškov nakupa, investicij v licence ali karkoli podobnega. Stroški se prilagajajo dejanski količini zaposlenih, podobno kot pri zunanjem izvajanju. Seveda pa je cena plačilnega lista ustrezno nižja, saj večino delo opravi naročnik.

Od česa je odvisna cena


Cena je odvisna predvsem od predvidene količine. Nanjo pa vpliva še nekaj drugih dejavnikov, med katerimi je zagotovo tip naročnika (računovodski servis, kadrovska agencija, ipd.) in kompleksnost zahtev oziroma potreb naročnika. Za oblikovanje konkretne ponudbe s ceno potrebujemo nekaj več podatkov, zato predlagamo, da nas pokličete (01 420 20 65, 041 740 841 - Zora Malacko) ali pošljete mail na zm@swtools.si.

Komu je storitev OPZ namenjena

Koncept obračuna plač na zahtevo je primeren za vse, za nekatere pa še posebej


Storitev obračuna plač na zahtevo (OPZ) je seveda primerna za vsako podjetje. Še posebej učinkovita pa je za tista podjetja, kjer je zunanje izvajanje obračuna plač nekoliko težje izvedljivo oziroma ni tako gospodarno, kot običajno. Eden takih primerov so zagotovo računovodski servisi, ki z našo storitvijo obračuna plač na zahtevo dobijo vrhunski sistem za obračun plač z odlično tehnično in vsebinsko podporo ter dodatnimi možnostmi v odnosu do njihovih naročnikov (ponujanje on-line dostopa do podatkov).

Kadrovske agencije so naslednji primer, kjer je storitev obračuna plač na zahtevo še posebej primerna. Njihova specifika je v izjemni širini in pestrosti vhodnih podatkov na eni strani in fluktuaciji zaposlenih na drugi strani. Dinamičen in prilagodljiv uvoz podatkov za obračun plač iz različnih virov v našem sistemu KADIS predstavlja učinkovito in gospodarno rešitev za prvi problem. Razlikovanje med osebnimi in zaposlitvenimi podatki v široko razvejani strukturi podatkov pa eliminira drugi problem.

Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
Nazaj na vrh