KADIS

KADIS na prvi pogled


KADIS je preprost in kompleksen hkrati. Je to sploh mogoče? Seveda je. To pomeni, da lahko s sistemom KADIS uporabniki naredijo preprost obračun plač z nekaj kliki in v nekaj minutah. Lahko vnesejo nekaj tisoč zaslužkov v nekaj minutah. Lahko naredijo kompleten obračun kompleksnih plač proizvodnega podjetja v nekaj urah. Sistem KADIS je zasnovan tako, da je omogoča konstrukcijo predlog in predpriprav za lažje delo uporabnikom. Vsebuje vse mogoče vsebinske kontrole podatkov in s tem odpravi nepotrebno porabo časa zaradi raznih napak, ki jih najraje imenujemo človeški faktor. Ker je njegova uporaba pravzaprav storitev, se uporabniki ne ukvarjajo z zahtevnimi nastavitvami in parametri. Preprosto zahtevajo nove nastavitve. In jih dobijo ter mirno delajo naprej.

Tehnologija

Na kratko o uporabljeni tehnologijiZadnja verzija sistema KADIS je že četrta generacija programske opreme za obračun plač podjetja SWTOOLS d.o.o. in hkrati druga generacija, ki deluje v oblaku (o računalništvu v oblaku nekaj besed kasneje). Sistem temelji na najsodobnejših tehnologijah, ki omogočajo zanesljivo delovanje in hitro ter učinkovito vzdrževanje. Kot vsaka klient/strežnik (client/server) aplikacija vsebuje 3 glavne sklope:

 • odjemalni program KADIS, ki teče pri uporabnikih na njihovih lokalnih računalnikih
 • spletna storitev (povezuje odjemalni program in bazo podatkov, teče na spletnem strežniku ponudnika programa)
 • baza podatkov (vsebuje podatke in večino programske logike in teče na podatkovnih strežnikih ponudnika programa)

Vse 3 nivoje in njihovo povezanost nazorno prikazuje spodnja slika:

Računalništvo v oblaku je dandanes izjemno moderen pojem. V resnici pa gre v bistvu za več desetletij staro tehnologijo klient/strežnik, ki je razcvet doživela z razmahom hitrih in cenovno ugodnih možnosti povezav med računalniki. Včasih je bila ta tehnologija na voljo le peščici najbogatejših multinacionalk, danes pa si jo v bistvu lahko privošči čisto vsako podjetje. Rast hitrosti prenosa podatkov in padec cen za te hitrosti sta naredila svoje. Seveda pa se IT industrija (tako kot vsaka industrija) rada pohvali z revolucionarnimi novostmi, saj le-te pripomorejo k boljši prodaji in včasih tudi k višjim cenam.

Edinstvene lastnosti

Kratek opis nekaterih edinstvenih lastnosti sistema KADIS


Zakaj ločevanje osebnih in zaposlitvenih podatkov

Kolikor nam je znano, je naš sistem edini na tem področju, ki ločuje med osebnimi in zaposlitvenimi podatki. Gre v bistvu za preprosto resnico, da se davčna številka osebe, njen EMŠO zagotovo čisto nič ne spremeni če zamenja zaposlitev. Redko se spremeni tudi naslov bivališča ali bančni račun - če že, potem seveda to nima nobene zveze z zaposlitvijo. Zaradi teh preprostih dejstev smo v naši podatkovni strukturi te podatke ločili in s tem dosegli, da je oseba v bazi naročnika vedno vnesena samo enkrat (omogočena kvalitetna dodatna kontrola davčnih številk, EMŠO-jev ipd). To k učinkovitemu delu največ prispeva v t.i. kadrovskih agencijah (fluktuacija), vendar tudi ostali uporabniki sistema dobijo vse koristi take podatkovne organizacije. Z nadaljnjo razdelitvijo zaposlitvenih podatkov na osnovne in razporeditvene smo dobili temelj za izčrpne možnosti evidence in analitike stroškov dela brez dodatnih kompleksnih nastavitev in/ali vnašanja podatkov.

Izjemne možnosti bogatih strukturnih podatkov

Sistem KADIS omogoča uporabo izjemno bogatih strukturnih podatkov odprtega tipa:

 • Organizacijske enote podjetja
 • Stroškovni nosilci
 • Stroškovna mesta
 • Delovna mesta
 • Tipi stroškovnih nosilcev
 • Tipi delovnih mest
 • Tipi delavcev
 • Tipi razporedov
 • Delovni nalogi
Pri tem je potrebno poudariti dejstvo, da nič od zgoraj naštetega ni obvezno, še manj je karkoli potrebno v naprej strukturirati. Naročniki bogate možnosti uporabljajo po svojih potrebah, struktura podatkov pa nastaja z uporabo. To so temelji vrhunske analitike stroškov dela. Po zgoraj naštetih elementih je možno podatke kadarkoli filtrirati, členiti ali združevati.

Sistem kreiranja lastnih (ad-hoc) poročil, analiz in pregledov

Izjemno koristna in uporabna lastnost sistema KADIS je t.i. sistem naprednih rekapitulacij. Gre za nekakšen mini Excel znotraj samega programa, ki uporabnikom omogoča kreiranje lastnih poročil, analiz ali pregledov. Pri tem lahko uporabijo čisto vse podatke, ki so na razpolago pri obračunu plač in jih po svojih potrebah filtrirajo, členijo ali grupirajo. Imajo tudi možnost uporabe enostavnih formul za dodatne izračune iz obstoječih podatkov. Seveda lahko pripravljene rekapitulacije oziroma nastavitve shranijo kot predloge (za hitrejšo uporabo v bodoče) in rezultate izvozijo v Excel s pravilnimi formati podatkov in formulami za morebitno nadaljnjo analizo. Sistem naprednih rekapitulacij omogoča naročnikom hitre odgovore na vprašanja, kot so na primer sledeča:

 • kakšen je strošek nadur po stroškovnih mestih
 • koliko bi stalo povečanje osnovnih plač za 1,3 odstotka
 • v katerih mesecih leta imamo največji strošek nadur
 • kolikšen delež bruto II stroška dobi delavec in koliko država
 • ipd...

Sistem uvoza podatkov iz različnih virov

Velika večina podjetij ima v današnjem času elektronsko evidenco delovnega časa. Le-ta predstavlja večino vhodnih podatkov za obračun plač, zato je zelo pomembno, da sta oba sistema povezana. Izvedba direktne povezave pa je običajno povezana z dodatnimi stroški. Sistema KADIS omogoča uvoz podatkov iz različnih virov (datotek), zato direktna povezava sistemov ni potrebna. Vsi sistemi elektronske evidence delovnega časa namreč omogočajo izvažanje podatkov, ki jih uporabniki preko pripravljenih predlog (vmesnikov) lahko hitro uvozijo v sistem KADIS.

Preprost, poceni in učinkovit sistem varne izmenjave podatkov

Predvsem pri storitvi zunanjega izvajanja obračuna plač se med naročnikom in izvajalcem storitve izmenja zajetna količina podatkov vsak mesec. Nekateri med temi podatki so še posebej občutljivi, zato je varna izmenjava podatkov zelo pomembna. Navadna e-pošta v takem primeru ni najbolj priporočljiva izbira. Sistem KADIS vsebuje preprost in učinkovit sistem varne izmenjave podatkov preko nalaganja in prevzemanja posameznih datotek. Sam prenos datotek med računalniki deluje v standardnem varnem načinu (SSL:443), kjer so podatki dovolj dobro zaščiteni pred morebitnimi neavtoriziranimi posegi.

Neomejene možnosti knjiženja stroškov dela

Temeljnica za knjiženje je poleg plačilnih nalogov najpomembnejši izhodni dokument v sistemu obračuna plač. Seveda je samoumevno, da je temeljnica pripravljena v elektronski obliki tako, da omogoča uporabnikom/naročnikom uvoz v njihov ERP. V sistemu KADIS imamo podatkovno strukturo zastavljeno tako, da omogočamo izvoz temeljnice za knjiženje v katerikoli obliki za katerikoli ERP. Poleg globalnih sistemov (SAP, Navision, itd.) in lokalnih slovenskih sistemov smo podprli tudi lepo število posebnih (individualnih) sistemov naših naročnikov. Pri tem našim naročnikom samo z nastavitvami (brez dodatnih stroškov) omogočamo:

 • Neomejeno število različnih kontnih planov (npr. slovenski in ameriški; npr. ločeno za plače, regres, odpravnine, ipd.)
 • Knjiženje posamezne obdelave ali celotnega meseca
 • Členitev podatkov po 9 različnih kriterijih (organizacijska enota, stroškovni nosilec, tip stroškovnega nosilca, stroškovno mesto, tip stroškovnega mesta, delovno mesto, tip delovnega mesta, tip delavca, tip razporeda)
 • Filtriranje podatkov po 9 različnih kriterijih (isti kriteriji kot prejšnja točka)
 • Različne možnosti obravnave obračunanih dajatev (dajatve, ki niso za plačilo)
 • Posebne delitve na nivoju posameznega konta
 • Delitev stroškov dela za posamezne delavce na različna stroškovna mesta in/ali ostale členitvene podatke po fiksnih ali spremenljivih mesečnih deležih (odstotkih)
 • Možnost členitve podatkov, ki se ne obdelujejo po členitvenih kriterijih (PDPZ, odtegljaji, ipd.)

Skratka, vrhunska analitika stroškov dela je pri nas zagotovljena tako v samem sistemu KADIS (napredne rekapitulacije), kot na nivoju izvoza podatkov za naročnikov ERP sistem!

Vas zanima? pošljite povpraševanje!

Povpraševanje

Nepomembne pomembnosti

O kvaliteti lahko odločajo tudi malenkosti


Sodobna programska oprema vsebuje množico možnosti in izbir. Včasih za povprečnega uporabnika celo preveč. Najbolj pomembno je, da uporabnik hitro najde vse funkcionalnosti, ki jih potrebuje. Zato je priporočljivo, da je grafični uporabniški vmesnik (t.i.GUI) standarden in čim bolj prilagojen najbolj razširjenim programom oziroma operacijskim sistemom.


Poleg standardnega in sodobnega grafičnega vmesnika KADIS omogoča uporabnikom hitro in učinkovito delo, saj lahko po zagonu programa praktično vse opravijo s tipkovnico. Seveda imajo lahko odprtih več oken z različnimi podatki med katerimi deluje interno osveževanje. Vsak uporabnik ima lahko odprtih celo več instanc programa z različnimi podatki. Vse to omogoča v sodobno opremljenem podjetju izjemno hitro in učinkovito delo. Seveda k temu pripomore tudi odlična struktura podatkov, vendar o tem nekoliko kasneje.


Posebna pozornost je v sistemu KADIS namenjena varovanju oziroma varnosti podatkov. Zato sam odjemalni program vse podatke obdeluje striktno v delovnem spominu lokalnega računalnika. Zakaj je to pomembno? Če bi program iz takih ali drugačnih tehničnih razlogov podatke občasno zapisal na nosilec podatkov (disk) lokalnega računalnika, to lahko predstavlja varnostno hibo. V primeru prekinitve napajanja računalnika bi ti podatki ostali na disku in bi bili izpostavljeni tveganju, da do njih pride nepooblaščena oseba.

Uvoz podatkov

Sistem uvoza podatkov iz različnih virov


Velika večina podjetij ima v današnjem času elektronsko evidenco delovnega časa. Le-ta predstavlja večino vhodnih podatkov za obračun plač, zato je zelo pomembno, da sta oba sistema povezana. Izvedba direktne povezave pa je običajno povezana z dodatnimi stroški. Sistema KADIS omogoča uvoz podatkov iz različnih virov (datotek), zato direktna povezava sistemov ni potrebna. Vsi sistemi elektronske evidence delovnega časa namreč omogočajo izvažanje podatkov, ki jih uporabniki preko pripravljenih predlog (vmesnikov) lahko hitro uvozijo v sistem KADIS.

Največji uporabnik

Uporabnik sistema KADIS, ki najbolj vpliva na njegovo kvaliteto


Največji uporabnik sistema KADIS je podjetje SWTOOLS d.o.o. Seveda, naš oddelek za storitev zunanjega izvajanja obračuna plač je največji uporabnik sistema. S tem je zagotovljena hitra in ostra kritika rešitev, ki niso dovolj prijazne do uporabnikov. Še bolj pomembno pa je, da se vse novosti in spremembe kljub natančnemu testiranju vsaj enkrat obrnejo v pravem produkcijskem okolju pred široko distribucijo uporabnikom storitve obračuna plač na zahtevo. Seveda se vse to odvija pod budnim nadzorom razvojne ekipe, ki lahko bliskovito reagira v primeru nepredvidenih okoliščin.

Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
Nazaj na vrh