Odličnost!

Izvajanje običajnih procesov na neobičajen način?

Zakaj smo posebni?
Kaj je na nas neobičajnega?
Zakaj smo prepričani v svojo odličnost?

Posebni smo že zato, ker smo edini. V Sloveniji zagotovo, verjetno pa tudi v širši regiji. Pred približno 15 leti je dozorela ideja o tem, da opustimo vse aktivnosti, ki niso povezane z obračunom plač. Odločili smo se za ozko tržno nišo, za specialzacijo, ki ji ni para in uspeli.

Vsak proces je sestavljen iz množice pod-procesov, ki jim običajno rečemo koraki (ali postopki ali kako drugače). In vsak korak je sestavljen iz drobnih opravil in tako naprej... Bistvo učinkovitosti posameznega procesa je v tem, da ga sestavljajo zgolj tisti koraki, ki so potrebni in smiselni. Ti pa so spet sestavljeni iz optimiziranih opravil... To je teorija. Kaj pa praksa?

V praksi se vsi skušamo približati teoriji - želimo biti sto-odstotni. Pri tem smo eni bolj drugi manj uspešni. Kaj vpliva na uspešnost? Prav gotovo organiziranost, osredotočenost, pa tudi spretnost, naučenost, učinkovitost. Zadovoljivo spretnost in učinkovitost običajno dosežemo, ko dovolj dolgo izvajamo nek proces, da spoznamo vse njegove posebnosti in zakonitosti. V športu temu pravimo trening, v poslu pa izkušnje. Mi smo svoje izkušnje nabirali skoraj četrt stoletja in jih vgradili v vsa opravila in logistiko, ki sestavljajo naše storitve. Še posebej pa smo se potrudili vse naše izkušnje vgraditi v programsko opremo, ki je temelj vseh naših storitev.

Specializacija, znanje in izkušnje - to so razlogi za našo odličnost. Naša osredočoneost zgolj na področje obračuna plač nam omogoča, da smo boljši, hitrejši in bolj učinkoviti. O tem govori zadovoljstvo naših naročnikov, ki je nadpovprečno. Nekateri so odlašali z odločitvijo za zunanje izvajanje, ampak na koncu so vsi izjemno zadovoljni z našo storitvijo. Pridružite se našim zadovljnim naročnikom