Omogočamo rešitve

Plače so nujne. So sestavni del posla. In prevečkrat povzročajo probleme. Zakonodaja, reforme, stroški, poročanje, kadri, zaupnost in varnost podatkov - zunanje izvajanje obračuna plač je prava rešitev.

Znižujemo stroške

Da, zanesljivo. Seveda ne stroškov dela. Stroške proizvodnje plač. Kako se ti stroški merijo? V ceni posameznega plačilnega lista. Koliko zapravite, da proizvedete posamezen plačilni list? Z internim obračunom plač zagotovo preveč.

Zagotavljamo zaupnost in varnost podatkov

Primerjava višine plač je pogosta zabava zaposlenih. Iskanje pravih podatkov spada zraven. Rešite ta problem enkrat za vselej. Naše storitve vam to zagotavljajo.

Imamo tradicijo in zanesljivost

Skoraj četrt stoletja je tradicija. In zanesljivost. Če ne bi bili skrbni, zanesljivi in natančni, nas ne bi bilo več. Trg je najbolj zanesljiv selektor.

KADIS

Vrhunska programska oprema za obračun plač

Izjemno fleksibilen sistem za obračun plač predstavlja zanesljiv temelj, na katerem slonijo naše storitve. Sistem uporablja najnovejše IT tehnologije in sledi standardom na tem področju. Vsebinsko ponuja izjemno široko in odprto podatkovno strukturo, ki omogoča vrhunsko analitiko stroškov dela.

Naročnikom zunanjega izvajanja obračuna plač omogoča selektiven (različna pooblastila) neprestan on-line dostop do podatkov in bogatega nabora poročil, tako pred-pripravljenih kot tistih po meri naročnika (custom).

OUTSOURCING

Popolno zunanje izvajanje obračuna plač

  • Obračun vseh vrst dohodkov
  • Poročanje zunanjim institucijam (DURS, AJPES, ZPIZ, Zavarovalnice)
  • Priprava refundacijskih zahtevkov
  • Komunikacija z upniki
  • Obveščanje o spremembah zakonodaje / KP
  • On-line dostop do podatkov
  • Izjemna analitika stroškov dela
  • Administrativna opravila
  • Svetovanje in pomoč pri interpretaciji zakondaje

Kaj pravijo naročniki?

Mnenja naših dolgoletnih naročnikov